Hopp til hovedinnhold

Samarbeid kan være driveren til suksess – og ikke minst avgjørende for teamet du jobber i. Effektive møter, fokusert tid og respekt for skillet mellom jobb og fritid er avgjørende faktorer for å oppnå best mulig teamarbeid. For at vi skal kunne tilegne oss disse vanene er det derfor også avgjørende at vi har systemer som tillater at vi kan samarbeide både bedre og enklere. MyAnalytics gir deg oversikt over arbeidet du utfører – programmet bruker data fra daglig bruk i Office 365 til å identifisere hva som påvirker produktivitet, effektivitet og den ansattes engasjement. Microsoft har også nylig annonsert nye funksjoner som er utviklet for å fokusere på endring av individer og team. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan blant annet «nudger» og løsninger kan bidra til dette.

MyAnalytics og samarbeid på arbeidsplassen

Oppdateringen som er lansert har som formål å hjelpe bedrifter med å bruke innsikt og analyse til å planlegge individuelt og som et team. Gjennom tre steg skal det bli enklere å opprette samarbeidsvaner og ta kontroll over sin egen tid.

analytics 1

Gjør rede for hvilke utfordringer som hindrer at samarbeidet fungerer

Du kan bruke data fra det daglige arbeide i Office 365 – e-post og møter – til å oppdage ulike utfordringer. Det kan for eksempel være at det er for mange møter, lite tid til fokusert arbeid eller for mye overtidsarbeid. Ved å kombinere denne innsikten med undersøkelser som omhandler engasjement kan du finne koblingen mellom arbeidsmønstre, samt indikatorer på hva som påvirker teamarbeidet.

Analytics 2

Er vi åpne for endringer?

«Sånn har jeg alltid gjort det!» Dette er en ellers ganske vanlig setning. For at vi skal kunne samarbeide bedre må vi også være åpne for endringer av gamle vaner. MyAnalytics tilbyr endringsprogrammer som hjelper deg å utvikle bedre vaner, som for eksempel å ta med sakslister til møter og sette av tid til fokusert arbeid hver dag. Ved å delta i et slikt program får man personlig innsikt i produktivitet og handlingsplaner.

Analytics 3

Måling og forbedring

Du kan kontrollere at vanene dine endres ved å sette deg målsetninger og deretter måle fremdriften. På denne måten kan du endre vanene dine etter hvilke mål du har satt deg. Du får også en enkel oversikt over hvordan du fordeler tid ved å gå til fanen «trender».

Analytics 4«Nudges» - datadrevne samarbeidstips i Outlook

Det er ingen hemmelighet at det av og til kan være vanskelig å opprettholde gode samarbeidsvaner i en hektisk arbeidshverdag. Det er derfor viktig at vi bruker de verktøyene vi har tilgjengelige. Datadreven og åpen dialog kan bidra til bedre teambygging. «Nudger» i MyAnalytics gir deg enkle, vennlige og datastyrte samarbeidstips som vises etter hvert som arbeid blir fullført i Office 365. Her er et eksempel:

Analytics 5

Trenger du mer fokusert tid?

Noen arbeidsoppgaver kan være mer utfordrende enn andre og krever at vi jobber mer fokusert. Når kalenderen fylles opp med møter, vil derfor MyAnalytics «nudges» minne deg på at du setter av tid til fokusert arbeid før du godtar flere innkallelser. I Outlook kan du reservere tilgjengelig tid uten å forlate innboksen din. MyAnalytics forteller deg også når en møteinvitasjon er i konflikt med blokkert tid til fokusert arbeid som du allerede har satt av tid til.

Analytics 6 og 7-1

Effektive møter

Møter er nødvendige for at vi skal kunne gjøre det som trengs i vårt arbeid, men noen ganger kan møter ta opp for mye tid av arbeidshverdagen. Ettersom du inviterer til, og godtar møter, vil du bli sendt «nudges» som minner deg på å følge gode møtevaner. Du kan få en «nudge» som sier at du burde delegere et møte til en annen person dersom du allerede er opptatt.

Har du uleste e-postmeldinger i innboksen din?

43F4F688

Avslutning

MyAnalytics oppsummerer hvordan du bruker tiden på arbeidsplassen og er et genialt verktøy for å arbeide mer effektivt i team. I tillegg skaper det en balanse mellom arbeid og fritid. Det er også verdt å bemerke seg at MyAnalytics er utformet for å ivareta personvernet. Det er kun du som kan se dine personlige data. MyAnalytics leveres med Office 365 Enterprise E5, og er tilgjengelig som et tillegg med andre Office 365 abonnementer.

Du kan lese mer om MyAnalytics her.

Kilde: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/07/12/introducing-workplace-analytics-solutions-and-myanalytics-nudging/

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!