Hopp til hovedinnhold
Happy new year

2022 har vært et år med endringer for de respektive selskapene Lillevik IT, IMEMO og Bridge IT, og for alle ansatte. Vi har fått nye kollegaer og en felles kultur. I tillegg har vår nye identitet og profil sett dagens lys, og arbeidet med å bli en enda mer kundesentrisk organisasjon er påbegynt.

Vi jobber strukturert på bakrommet med å samle systemer og prosesser, utvikle og forbedre tjenestene hvert selskap har levert, samt utvide og bygge kompetanse innenfor sentrale fagområder. Ikke minst jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye tjenester som vi mener våre kunder vil ha behov for fremover. Vår rolle og vårt ansvar er å ligge i forkant av deres behov.

Selv om det har skjedd flere endringer hos oss internt har vi hver eneste dag, i alle treffpunkter, minnet oss selv på at det er kundene som er det absolutt viktigste. Jeg ønsker på vegne av alle i selskapet å takke for den tilliten våre kunder viser oss med å bruke oss som deres leverandør. Samtidig håper jeg at vårt arbeid med interne oppgaver har vært lite merkbart det siste året. Arbeidet må til for å rigge oss for fremtiden, og for at vi skal kunne bli en enda bedre, mer relevant, robust, kompetent og attraktiv leverandør. Vi mener de endringene vi gjør er riktig og viktig både for oss selv og våre kunder, med tanke på de kontinuerlige endringene i dagens marked relatert til teknologi.

Vi skal tilby en bred, relevant og attraktiv tjenesteportefølje levert av kunnskapsrike IT-folk som bryr seg om sine kunder. Vår ambisjon er at våre kunder virkelig skal kjenne at vi er en partner som er på deres lag. Lykkes de, lykkes også vi.

Arbeidet vi leverer er basert på våre verdier: ærlige – kunnskapsrike – innovative. Dette er noe vi etterlever i vårt samarbeid, og vi ønsker at dette også er noe kundene utfordrer oss på.

2023 blir et spennende år - teknologi er ikke lenger valgfag. Nye hybride arbeidshverdager er etablert i de fleste organisasjoner, stadig flere applikasjoner blir skybaserte, det blir større krav til effektivitet og samhandling, og sikkerhet blir viktigere enn noen gang.

Vi gleder oss til det nye året, og lover at vi skal dele vår innsikt og kompetanse for å bidra til at også andre når deres ambisjoner.

På vegne av Evelon ønsker jeg alle et Godt Nytt År.

Nyttårshilsen fra Stian Gabrielsen, Administrerende Direktør i Evelon

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!