Hopp til hovedinnhold

Tjenester, produkter og kompetanse

Konsulentbistand

Vi hjelper selskaper i alle størrelser fra alle type bransjer med ulike utfordringer – alt fra vurdering av eksisterende IT-miljø til utarbeidelse av kravspesifikasjon.

Eksempler rådgivningstjenester vi tilbyr

Sikkerhetsworkshop og forslag til intern sikkerhetsstandard

Teknisk bistand i forbindelse med et konkret scenario

Vurdering av eksisterende IT-miljø og forslag til forbedringer

Brukeradopsjon – hvordan få bedriften til å få maksimalt utbytte av dagens løsninger

Utarbeidelse av kravspesifikasjon i forbindelse med anbud

Planlegging og eksekvering i forbindelse med innføring av nye tjenester

Proaktiv og kontinuerlig rådgivning på generell basis

Kompetanse

Vi er så stolte av gjengen vår og syns selv at vi er IT-selskapet med de beste folka.

Sertifiseringer

Våre rådgivere har til sammen over 120 sertifiseringer, primært innenfor Microsoft, VMware, ISO/IEC 27001, Veeam, ITIL, Cisco, Fortinet, Sophos og TOGAF. Med så stort utvalg spesialister er det enkelt for oss å finne riktige personer til hvert enkelt prosjekt.

Leverandørstatuser

Vi er minimum gullpartner hos alle våre viktigste leverandører. Dette vil vi at skal gi våre kunder en trygghet om at vi besitter riktig kompetanse, at vi har god relasjon og dialog med leverandøren, samt at vi kan vise til mange fornøyde kunder innenfor hvert område.