Hopp til hovedinnhold

Evolve 2024: En inspirasjonsdag med fokus Copilot, AI og sikkerhet

Bilde av skjermer og mennesker hos Microsoft Norge

18.januar var det duket for Evolve 2024, vår første inspirasjonsdag for kunder. Takk til alle som møtte opp, vi hadde en fantastisk dag sammen med dere!

I Microsoft sine lokaler i Barcode ble det en dag fylt med læring, nettverksbygging og hygge. Temaet i år var Copilot, AI og sikkerhet. Her kommer en oppsummering med viktigste key takeaways fra hvert av foredragene for dere som ikke hadde anledning til å komme.

Torgeir Waterhouse: AI: hype, trusler, muligheter, realisme og ansvar

Arrangementet startet med et foredrag av Torgeir Waterhouse, en anerkjent analytiker og rådgiver innen digital politikk og strategi. Han ga en oversikt over dagens tilstand og fremtidsutsikter for AI, og adresserte utfordringene og mulighetene det utgjør for samfunn, næringsliv og enkeltpersoner. Han diskuterte også de etiske og moralske implikasjonene av AI og hvordan man sikrer at den brukes ansvarlig og for det felles gode.

Key takeaway

Vi må forstå hva AI faktisk er for noe, og diskutere det som at vi er helt – helt – i begynnelsen av det. Vi må spørre oss hvordan vi skal ta det i bruk og huske på at det er det "på toppen" av verktøyet som er det som avgjør verdien det gir.

Stian Vik Gabrielsen: IT-folka som bryr seg

Neste ut var vår egen daglige leder, Stian Vik Gabrielsen. Han fortalte hvorfor vi kaller oss IT-folka som bryr seg – og hva slags samarbeidspartner vi har lyst til å være for våre kunder. Han beskrev reisen vi har hatt så langt og hvilke trender vi ser i markedet.

Key takaways

Vi lykkes når våre kunder lykkes! Vi ser tre trender som peker seg ut, områder som våre kunder ønsker og burde fokusere på: digitalisering, kunstig intelligens og IT-sikkerhet.

Daniel Horgmo: Microsoft 365 Copilot

Deretter ga Daniel Horgmo fra Microsoft oss en gjennomgang av Microsoft 365 Copilot, som tidligere denne uken endelig ble tilgjengelig på markedet for alle. Daniel tok oss gjennom viktigheten av sikkerhet når man starter å ta i bruk AI teknologi, og holdt en live demo. Han visste hvordan Copilot vil hjelpe deg i apper som teams, Outlook, Word og PowerPoint.

Key takeaways

Copilot arver den grunnleggende lisensen sitt sikkerhetsnivå (Microsoft og vi anbefaler derfor minimum Microsoft 365 Business Premium eller E3). Økt kreativitet, økt produktivitet og utvikle ferdigheter er de tre hovedgevinstene Microsoft ønsker at brukere av Copilot opplever.

Henrik Syse: Raske endringer og dramatiske omveltninger: Hvordan bevarer vi våre grunnleggende verdier?

Ettermiddagssesjonen startet med et fengslende foredrag av Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter som spesialiserer seg på etikk og verdispørsmål. Han delte sin innsikt om hvordan de raske og dramatiske endringene i teknologi, samfunn og politikk påvirker våre grunnleggende verdier og prinsipper, og hvordan vi kan takle usikkerheten og kompleksiteten i den moderne verden. Han understreket også betydningen av dialog, tillit og samarbeid som grunnlag for en fredelig og velstående fremtid.

Key takeaways

Vi trenger økt - og delt - risikoforståelse, slik at vi setter sikkerhet i høysetet sammen, i en kultur der vi ikke er redde for å snakke om det som er krevende og vanskelig. Vi må også innrømme at det følger store, samfunnsmessige risikoer – i tillegg til alle mulighetene – idet vi nå i økende grad tar i bruk kunstig intelligens. Til slutt er det noen verdier vi særlig må slå vakt om nå: rettsstaten, menneskeverdet og miljømessig og samfunnsmessig bærekraft. Det er mye som står på spill!

Tomasz Czyz: Sikkerhetsbildet, sikkerhetsutviklingen og sikkerhetskulturen

Det siste foredraget ble levert av Tomasz Czyz, en av våre senior rådgivere på sikkerhet. Han ga oss en oppdatering på det nåværende sikkerhetslandskapet, de viktigste truslene og risikoene organisasjoner og enkeltpersoner står overfor, og beste praksis og løsninger for å beskytte data, enheter og identiteter. Han understreket også behovet for en sterk sikkerhetskultur som fremmer bevissthet, ansvar og samarbeid mellom alle interessenter.

Key takeaways

99% av de dokumenterte angrep i 2023 kunne vært unngått dersom virksomheter hadde hatt bedre cyber-hygiene. Derfor er det svært viktig at virksomheter prioriterer sikkerhetsopplæring av ansatte, utarbeider en beredskapsplan som er allment kjent, samtidig som at essensielle sikkerhetsmekanismer som sikring av enheter, MFA og tilgangsstyring til dokumenter er på plass.

Sees vi neste år?

Takk til alle som deltok, foredragsholdere og Microsoft Norge for lån av lokaler. Håper det frister med gjentakelse, for planlegging for neste år er allerede i gang!

Skrevet av Copilot for Microsoft 365, kvalitetssikret av Jannie ;)

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!