Hopp til hovedinnhold

Hva koster Microsoft Azure?

Petter Arnesen
Bilde av ikoner og en mann med laptop på fanget

…Er dessverre et spørsmål på linje med «Hvor langt er et tau?» Azure kostnadene er ikke like lette å forutse som for eksempel kostnadene for en Microsoft 365 lisens. Noe av grunnen til dette er også et av fortrinnene med Azure: kostnadene er direkte knyttet til forbruk. Dette i motsetning til et tradisjonelt servermiljø hvor du enten kjøper maskinvaren til serverne på forhånd eller betaler en fast sum hver måned uansett hvor mye du bruker serverne.

I denne serien setter vi søkelys på kostnadene rundt Azure:

Hva påvirker kostnadene i Azure?

Hvordan kan man forutse kostnadene i Azure?

Hvordan kan man skaffe seg oversikt over Azure kostnadene?

Hvordan kan man skaffe seg kontroll over Azure kostnadene?

Hvordan kan man redusere kostnadene i Azure - del 1

Hvordan kan man redusere kostnadene i Azure - del 2

Hvilke faktorer påvirker kostnaden?

Som nevnt er kostnadene for Azure knyttet til forbruket, og forbruket beregnes for de fleste tjenestene per time.

Forbruk kan defineres som flere ting, det kan eksempelvis være antall timer en server er skrudd på og tilgjengelig per dag, det kan være mengden nettverkstrafikk ut fra et virtuelt nettverk eller antall lese- og skriveoperasjoner på lagring.

Fordi det er en så stor mengde forskjellige tjenester i Azure så er det også en stor menge forskjellige beregningsmodeller som ligger grunn. Her tar vi utgangspunkt i de mest brukte tjeneste i Azure, slik som virtuelle maskiner, nettsider, databaser, lagring og nettverk.

Regnekraft / Ytelse

For virtuelle servere i Azure er dette kanskje punktet som er lettest å forholde seg til for de fleste. Mange av oss har allerede et forhold til prosessorkraft og mengde minne fordi det som oftest gir en pekepinn på hva man kan forvente av en pc med tanke på både pris og ytelse.

Utover mengde så avhenger kostnadene for lagring av hva slags ytelse man ønsker. Her er det også lett å relatere seg til en vanlig pc eller mac da man har valgene mellom en tradisjonell, roterende harddisk, to nivåer av SSD disker eller den kommende Ultra disken.

Den tradisjonelle roterende harddisken er den som gir lavest kostnad per GB, men ytelsen er også deretter. Beveger man seg over til SSD typene øker kostnaden, men ytelsen øker samtidig markant. Har man store krav til ytelsen på lagringen kan man også under visse omstendigheter ta i bruk Ultra disker hvor ytelsen er enorm, men kostnaden øker selvfølgelig tilsvarende.

Om man tar i bruk Azure tjenester for å drive en nettside så trenger man ikke å forholde seg til serverne som disse kjører på, dette er jo noe av fordelen med plattform som en tjeneste, men for å gi en pekepinn på hva slags ytelse man kan forvente har Microsoft introdusert begrepet Azure Compute Unit, eller ACU, for prosessorkraften til en nettside som en tjeneste. Dette tallet henviser videre til da til en sammenlignbar virtuell maskin. Som et eksempel vil 100 ACU tilsvare prosessorkraften til en virtuell maskin i Azure av typen A1.

Dette vil da si at et høyere antall ACU medfører høyere ytelse, men samtidig høyere kostnad.

For nettside som en tjeneste har Microsoft da satt sammen pakker som inkluderer et visst antall ACU og en gitt mengde minne. Som et eksempel kan man da ta pakken P1V2 som inkluderer 210 ACU og 3,5GB minne. Da kan man forvente at ytelsen på nettsiden tilsvarer omtrent ytelsen man får av en virtuell server med 2 prosessorer og 3,5GB minne.

En annen populær tjeneste i Azure er databaser. Her har man i hovedsak 2 prismodeller hvorav den eldste av de kan være utfordrende å beregne.

Den nyeste og enkleste modellen å forholde seg til baserer seg rett og slett på prosessorkjerner og minne. Her reserverer man et antall prosessorkjerner og minne. Flere prosessorkjerner og mer minne gir økt ytelse og tilsvarende i kost.

Den litt eldre og mer komplekse modellen baserer seg på det det som kalles Database Transaction Unit, eller DTU. Dette er enkelt forklart et samlet tall for en viss mengde prosessering, minnebruk og aktivitet mot lagringen. Et høyere antall DTU tilsier høyere ytelse fra databasen, men også høyere kostnader.

Å beregne hvor mange DTU man trenger kan være en utfordring, men Microsoft har et eget verktøy man kan bruke hvis man har en eksisterende SQL databaseserver og ønsker å sette opp en tilsvarende som en tjeneste i Azure.

Kjøper man ren lagring i Azure har man også flere valg når det gjelder ytelsen. Hvis man for eksempel ønsker langtidslagring av data kan man gå ned til nivået som kalles Archive. Da får man en lav kostnad per GB, men ganske laber ytelse. Ønsker man høyere ytelse kan man gå helt opp til Hot lagring har man en høyere kostnad per GB, men dertil bedre ytelse.

Her er det også viktig å tenke på hvor ofte man kommer til å bruke dataene som ligger der da det er begrensninger på antall skrive- og leseoperasjoner på de nivåene som er ment for lengre tids lagring. Man vil alltids kunne gjøre så mange skrive- og leseoperasjoner man ønsker, men det eksisterer et ekstra gebyr på disse om man overstiger grensene Microsoft setter.

Tilgjengelighet

Image

Kjøper man virtuelle servere av en datasenterleverandør så er det ofte man ikke trenger å tenke på tilgjengeligheten da leverandøren som regel sørger for dette som en del av kostnaden.

Har man derimot egne servere, enten i kontorlokalene eller på et eget datasenter, er tilgjengelighet gjerne noe man har et forhold til. Man må for eksempel bestemme seg for om serverne skal ha redundante disker som sørger for fortsatt drift hvis en disk skulle ryke eller om man skal ha en UPS som sørger for strøm ved strømbrudd (og hvor lenge den skal kunne levere strøm).

Dette er noe man også må vurdere når man tar i bruk tjenester i Azure. Microsoft sørger selvfølgelig for tilgjengelighet på det fysiske planet, med redundante løsninger for strøm, nettverk og så videre. Men det er en del vurderinger man må gjøre selv også.

For virtuelle servere så er det flere forskjellige nivåer man kan legge seg på av tilgjengelighet avhengig av hva slags lagring man benytter og tilgjengelighetssett.

Om man kjører single virtuelle servere med tradisjonelle roterende harddisker garanterer Microsoft en oppetid på minst 95%, hvis man velger Premium SSD disker på samme server garanterer Microsoft minst 99,9% oppetid.

Ønsker man å ha alt i samme region kan man gå helt opp til en garantert tilgjengelighet på 99,99% ved å kjøre virtuelle maskiner i flere instanser spredd på flere tilgjengelighetssett.

Her kan man også sette opp replikering av virtuelle maskiner til andre regioner for å sikre seg tilgjengelighet om en hel Azure region skulle falle ut samtidig.

Når det gjelder lagring så har man også en del valg man kan gjøre med tanke på tilgjengelighet. Det laveste nivå av tilgjengelighet Microsoft tilbyr er der hvor dataene lagres i 3 kopier i et enkelt datasenter (en Azure region består av minst 2 datasentre), på det nivået garanteres en tilgjengelighet på 99,999999999% i løpet av et år. Det høres kanskje mye ut, men den dagen et helt datasenter går ned vil man være glad for at man valgte et høyere nivå. Her ville jeg anbefalt at man som et minimum går for det som kalles sone-redundant lagring hvor det lagres kopier i flere forskjellige datasentre. Man kan også gå opp til geo-redundant lagring og få flere kopier av dataene i forskjellige Azure regioner, eksempelvis i både Oslo og Stavanger.

Lisens

En andel av prisen man betaler for utvalgte Azure tjenester er lisens. Det kan dreie seg om lisenskostnader til Microsoft for Windows på en virtuell server, for SQL på en databaseserver eller database-som-en-tjeneste eller det kan dreie seg om lisenskostnader til tredjeparter som Fortinet for eksempelvis en virtuell brannmur.

For de fleste av disse tjenestene er det mulig å anskaffe lisenser fra andre kilder og bruke disse i Azure så her må man finne frem kalkulatoren og se på hva som lønner seg i hvert enkelt tilfelle.

Region

Microsoft opererer med forskjellige priser for de samme tjenestene avhengig av hvilken region man velger å legge de i. Det er et komplekst regnestykke som ligger bak denne avgjørelsen, men kostnadene Microsoft har ved å drive datasentre vil naturlig nok variere med eiendomspriser, strømpriser, lønnskostnader til lokalt ansatte og så videre.

Dette medfører for eksempel at en virtuell server plassert i Norge Øst ikke vil medføre like høye kostnader som om den samme virtuelle serveren var plassert i Sveits Vest. Som en følge av dette må man ta avgjørelser om hvor man vil plassere tjenestene sine ikke bare på bakgrunn av hvor man ønsker at tjenestene skal kjøre, men også hvor det vil lønne seg å plassere de.

Konklusjon

Det er mange faktorer som spiller inn på sluttsummen for tjenester i Azure. Mange av disse faktorene er de samme som man også må ta høyde for når man har servere i sine egne lokaler.

De forskjellige faktorene gjenspeiler også fleksibiliteten man har i Azure. Man kan plukke og mikse akkurat det som passer bedriften og på den måten selv finne balansen mellom kostnader og kravene til bedriften.

Samtidig er det viktig at man faktisk tar høyde for alle faktorene og ikke minst: vet om de.


Publisert:

Inspirert? Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!