Hopp til hovedinnhold
PC hjelp

Vi sier vi er IT-folka som bryr seg, men hva legger vi egentlig i dette? Og hvilke konkrete områder arbeider vi med for å understøtte dette?

Sett fra et kundeperspektiv

Først og fremst ønsker vi at kundene våre skal sitte med en følelse av at vi bryr oss, både om selskapets IT-løsning - slik at denne er optimal og tilpasset den enkelte kundes behov, om de ansattes opplevde utfordringer - at vi setter oss inn i problematikken og bistår til å løse problemet på en pedagogisk, hyggelig og effektiv måte, og om partnerforholdet vårt - at vi er en leverandør som er til å stole på og som stiller opp når det trengs.

Definisjonen av å bry seg er relativt universell, men hva det enkelte individ bryr seg mest om er selvsagt veldig subjektivt. Nedenfor kan du lese et lite utvalg av svar fra våre ansatte på hva de bryr seg ekstra mye om:

Jeg bryr meg om at vi ikke skal være konsulent-typiske. Vi skal gjøre det beste for kundene, aldri lure de, og at vi tar valg basert på deres behov og ikke vår profitt.

Jakob S

Jeg bryr meg om at vi leverer det vi har forpliktet oss til ovenfor kundene - og gjerne litt ekstra i forhold til deres forventning

Stian G

Jeg bryr meg om logiske prosesser, effektivitet i arbeidet og kunne ha alt på ett sted

Andreas S

Jeg bryr meg om godt samarbeid på tvers, at vi bryr oss om hverandre og om kundens hverdag, at vi tilbyr relevante løsninger, samt at vi er nysgjerrige og utålmodige på utvikling i vår kjernevirksomhet

Britt M

Jeg bryr meg om tilgjengeligheten - både eksternt overfor våre kunder og internt overfor hverandre

Andreas G

Jeg bryr meg om å gi kunden IT som fungerer, så de kan fokusere på noe annet

Fredrik J

Det handler om mer enn bare IT..

Én ting er hvordan vi ønsker å bry oss i vårt dag til dag-arbeid. En annen ting er hvordan vi ønsker å vise at vi bryr oss på andre arenaer. For som et norsk mellomstort selskap har vi og kjenner vi på et samfunnsansvar utover leveranse av IT-tjenester. Nedenfor kan du lese mer om noe av arbeidet vi gjør:

Samarbeid med Oslo Røde Kors

Etter mange år i IT-bransjen er det lett å ta for gitt mestringen og betydningen av digitale verktøy, samt hvor heldig man er som får være med på den teknologiske utviklingen. Dessverre er det mange i Norge som kjenner på digitalt utenforskap, og det er noen grupper i samfunnet som er ekstra sårbare.

Våren 2023 innledet vi et samarbeid med Røde Kors Oslo hvor vi har utviklet og holdt flere kurs innenfor digitale ferdigheter for deres deltakere. Et særdeles meningsfullt og givende samarbeid som vi håper vil fortsette i mange år fremover.

Christopher, Andreas, Jannie og Marianne klare for å holde kurs hos Røde Kors Oslo

Vi sponser lokallagene!

Glede og samhold er viktig, og her spiller idretten en viktig rolle - kanskje spesielt blant de unge. Derfor har vi en fast sum hvert år som er satt av til sponsing av lokale idrettslag.

Pay It Forward

Alle ansatte i Evelon får én betalt dag i året som de kan bruke på valgfritt veldedig arbeid.

Fotballtrøyefredag og Movember

Vi ønsker å bidra der vi kan, og elsker å delta på diverse initiativer som går til en god sak. Hvert år er vi blant annet med på både #fotballtrøyefredag (i regi av Barnekreftforeningen) og Movember (i regi av Kreftforeningen).

Fotballtrøyefredag 2023 både på kontorene og hjemmekontorene

Pant mot kreft

Alle våre panteflasker og -bokser går til Pant mot kreft, en frivillig organisasjon som ble stiftet for å bidra i kampen mot kreft. Gjennom å samle inn panteflasker og bokser, primært fra bedrifter og institusjoner, deler organisasjonen hvert år ut penger til viktige saker eller organisasjoner som bistår i arbeidet mot kreft.

Miljøfyrtårn

Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, som innebærer at vi tar aktivt miljøansvar og bidrar til en grønnere omstilling. For å få en Miljøtårn-sertifisering må virksomhetens miljøstandard og rutiner være i overenstemmelse med ulike kriterier; blant annet innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Evelon ønsker å bidra til et sunnere samfunn, og retter også fokuset mot å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte. Miljøfyrtårnsertifiseringen viser at vi kan dokumentere nettopp dette, hvor igjen våre kunder og samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at vi i Evelon ønsker å ta det ansvaret som ligger på oss

Camilla Lundh, HR og HMS-ansvarlig

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!