Hopp til hovedinnhold

Tjenester, produkter og kompetanse

Sikkerhet

Er IT-systemene i din virksomhet sikret mot angrep? Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til sikkerhet, og gjør din virksomhet i stand til å stoppe truslene før de rekker å gjøre skade.

Løsninger

Sårbarhetsanalyse

Vi tilbyr en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje i forbindelse med ditt IT-miljø, sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få.

Vi bistår med å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser relatert til ditt IT-miljø. Basert på funnene hjelper vi til med å prioritere risikoområder, samt planleggge tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene dersom hendelsene skulle oppstå.

På denne måten kan vi blant annet finne ut av om ny teknologi eller tjenester burde tas i bruk, samt om det er noen forebyggende tiltak virksomheten kan innføre for å redusere sannsynlighenten for uønskede hendelser.

Sikkerhetsovervåkning

Vi sørger for 24/7 sikkerhetsovervåking og vil varsle kunden dersom vi skulle oppdage kritiske hendelser eller store endringer som kan påvirke daglig drift eller utgjøre en sikkerhetstrussel. Våre fagspesialister er klare om en hendelse skulle oppstå.

Rådgivning sikkerhet

Dagens trusselbilde krever at bedrifter har en omfattende beskyttelse av brukeridentiteter, enheter og data. Vi hjelper virksomheten med å bestemme hvilke tjenenester, hvilket sikkerhetsnivå og hvilke sikkerhetsinnstillinger som er riktig for akkurat de.

Sikkerhet er et av de raskest voksende områdene innenfor IT – og det er ikke uten grunn. Dagens trusselbilde krever at bedrifter har en omfattende beskyttelse av brukeridentiteter, enheter og data. Det er likevel et stort område og mye å sette seg inn i, noe som gjør at det kan være vanskelig å vite hvilket sikkerhetsnivå og hvilke sikkerhetsinnstillinger som er riktig for din bedrift. Vi har flere dyktige konsulenter som har spesialisert seg på sikkerhet, og som kjører sikkerhetsworkshops ute hos kunder for å bidra med nettopp dette.

ISO 27001

Sommeren 2022 ble Evelon ISO 27001 sertifisert. ISO 27001 er en internasjonal standard for hvordan virksomheter administrerer informasjonssikkerhet.

Med markedsledende løsninger og dedikerte ressurser som kontinuerlig overvåker sikkerheten, sørger vi for sikre klienter, servere og applikasjoner. Vi følger ITIL (Information Technology Infrastructure Library)-rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og support​.

trepunkt

Når angrepet treffer bedriften

8. januar 2021 ble Østre Toten kommune utsatt for et alvorlig dataangrep - et såkalt løsepengevirus. Minst 9000 dokumenter havnet på avveie, og store mengder e-post ble stjålet. I denne videoen får du se hvilke konsekvenser dette fikk for Østre Toten kommune. Vår egen sikkerhetsekspert, Thomas Johansen, forklarer hvordan dette skjedde, litt om metoden og stegene i dataangrepet. Han forteller også om hva din bedrift bør tenke på når det kommer til denne type angrep.

*Videoen ble laget under navnet Bridge IT Solutions, som nå er Evelon.