Hopp til hovedinnhold

Vi bryr oss

Vi er IT-folka som bryr seg

Vi bryr oss om mer enn bare IT

Vi sponser lokallagene!

Vi bryr oss - også om ting utover vårt fagfelt! Samfunnsansvar er viktig for oss, og mye glede skapes i idretten hos de små. Hvert år setter vi av et fast beløp til lokallagene.

Samarbeid med Oslo Røde Kors

Etter mange år i IT-bransjen er det lett å ta for gitt mestringen og betydningen av digitale verktøy, samt hvor heldig man er som får være med på den teknologiske utviklingen. Dessverre er det mange i Norge som kjenner på digitalt utenforskap, og det er noen grupper i samfunnet som er ekstra sårbare.

Våren 2023 innledet vi et samarbeid med Røde Kors Oslo hvor vi har utviklet og holdt flere kurs innenfor digitale ferdigheter for deres deltakere. Et særdeles meningsfullt og givende samarbeid som vi håper vil fortsette i mange år fremover.

Pay It Forward

Alle ansatte får en betalt dag i året som de kan bruke på valgfritt veldedig arbeid

Fotballtrøyefredag og Movember

Vi ønsker å bidra der vi kan, og elsker å delta på diverse initiativer som går til en god sak. Hvert år er vi blant annet med på både #fotballtrøyefredag (i regi av Barnekreftforeningen) og Movember (i regi av Kreftforeningen).

Fokusområder

Vi bryr oss!

Norges beste IT-support

Vi har utallige eksempler på bedrifter vi har vært i møte med som forteller at de er vant med å vente flere uker på opprettelse av nye brukere eller bistand med en supportsak. Slik skal det ikke være. Vi bryr oss mest om hva som er viktigst for våre kunder, og derfor har rigget selskapet slik at supporten vår skal være best i klassen.

Samarbeid med NAV: En bra dag på jobb

Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, derfor har vi engasjert NAV og deres verktøy «En bra dag på jobb», som handler om å jobbe med å skape gode arbeidsplasser og et best mulig arbeidsmiljø for alle med fokus på bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Jeg bryr meg om at vi ikke skal være konsulent-typiske. Vi skal gjøre det beste for kundene, aldri lure de, og at vi tar valg basert på deres behov og ikke vår profitt

Jakob S

Jeg bryr meg om at vi leverer det vi har forpliktet oss til ovenfor kundene - og gjerne litt ekstra i forhold til deres forventning

Stian G

Jeg bryr meg om logiske prosesser, effektivitet i arbeidet og kunne ha alt på ett sted

Andreas S

Jeg bryr meg om godt samarbeid på tvers, at vi bryr oss om hverandre og om kundens hverdag, at vi tilbyr relevante løsninger, samt at vi er nysgjerrige og utålmodige på utvikling i vår kjernevirksomhet

Britt M

Jeg bryr meg om tilgjengeligheten - både eksternt overfor våre kunder og internt overfor hverandre

Andreas G

Jeg bryr meg om å gi kunden IT som fungerer, så de kan fokusere på noe annet

Fredrik J

Jeg bryr meg mest om arbeidsmiljøet. At jeg gleder meg til å dra på jobb er noe som betyr veldig mye for meg

Erlend D

Jeg bryr meg om folka og samværet

Andreas H

Bærekraft og utvikling

Som alle andre har vi et samfunns- og miljømessig ansvar, og vi ønsker å bidra der vi kan. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og klima, miljø og sosiale forhold er viktige premissgivere i det vi arbeider med både internt og eksternt.

Kundetilfredshet

‌Kundetilfredshet er og har alltid vært en strategisk prioritering for selskapet, og de ansatte gir alltid det lille ekstra for at kundene skal være fornøyd.

God tilbakemeldingskultur

Gjennom at vi etterlever våre verdier ønsker vi at du som kunde raskt skal føle at vi kjenner deg og ditt selskap. Det klarer vi med kontinuerlig læring, måling av alle saker - og en gjeng som bryr seg om tilbakemeldinger. Hos oss feirer vi de grønne, bryr oss om de gule og tar tak i de røde tilbakemeldingene vi får.