Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan jeg forutse kostnadene i Azure?

Logo letter
Evelon AS
Bilde av en sky

Uansett om man har eksisterende infrastruktur man ønsker å flytte til Azure eller om man skal sette opp ny infrastruktur fra bunnen av så er det et spørsmål man gjerne vil ha et svar på: Hvor mye vil det koste?

Som vi gikk gjennom i forrige blogginnlegg så er det mange faktorer som spiller inn på totalkostnaden for infrastruktur i Azure. Om du gikk glipp av det innlegget så finner du det igjen her.

I dette innlegget så vil jeg gå gjennom hvordan man kan estimere hva totalkostnaden i Azure vil bli for tre forskjellige scenarioer: Opprettelse av ny infrastruktur fra bunnen av, flytting av eksisterende infrastruktur og til sist der man allerede har infrastrukturen på plass i Azure.

Ny infrastruktur i Azure

Hvis man ikke har noen eksisterende infrastruktur man skal flytte eller man ønsker å bygge helt ny infrastruktur så er Microsoft sin egen priskalkulator for Azure et meget godt verktøy. Denne er åpen og tilgjengelig for alle og du finner den her.

I denne kalkulatoren legger du til de tjenestene du ønsker å ta i bruk og så definerer du en del parametere per tjeneste, f.eks. størrelsen på en virtuell maskin, og får så et estimat på hva dette vil koste.

Forutseazure1

Bildet over er hentet fra priskalkulatoren og det er her vi velger hvilke tjenester vi skal ha med i estimatet vårt.


For å finne de ulike tjenestene vi ønsker å ha med i estimatet vårt kan vi enten navigere oss rundt ved å bruke kategoriene på venstre side eller vi kan søke etter tjenesten. Man legger så til tjenestene i estimatet ved å klikke 1 gang på de.

Forutseazure2

Når man har lagt til de tjenestene man ønsker å inkludere i estimatet kan man bla nedover på siden og gjøre justeringer på hver av tjenestene. Som i bildet over hvor vi kan velge hvilket område (Azure region) tjenesten skal kjøre i, hvilken størrelse, antall og så videre.

Man har også muligheten for å angi om man planlegger å ta i bruk noen av alternativene man har for å redusere kostnadene, for eksempel ved å ta i bruk reservasjoner.

Forutseazure3

Til sist har man muligheten til å lagre, eksportere eller dele estimatet med andre. Det er også her i bunnen at man velger hvilken valuta som skal brukes og man ser også den anslåtte månedlige kostnaden for estimatet.

Flytting av eksisterende infrastruktur til Azure

I tilfeller hvor man har en eksisterende infrastruktur som man ønsker å flytte direkte til Azure, en såkalt lift-and-shift migrering, har Microsoft en tjeneste som man kan ta i bruk for å analysere den eksisterende infrastrukturen og så få ut et estimat på hva løsningen vil koste i Azure.

Tjenesten heter Azure Migrate og er en gratis tjeneste fra Microsoft. Måten den fungerer på er at det settes opp en midlertidig server i eksisterende infrastruktur som enten kobler seg til det virtuelle miljøet og henter informasjon om servere og ressursbruk derfra. Eller så kan man manuelt legge til serverne man ønsker å ha med i estimatet.

Forutseazure4

I eksemplet over kan vi se at Azure Migrate har funnet en rekke servere og informasjon om blant annet tilgjengelige ressurser og operativsystem på disse.

De serverne som Azure Migrate oppdager her kan vi så legge i en gruppe som vi kan kjøre en vurdering (Asessment) på for å se om serverne er klare for å kunne flyttes til Azure, hva slags ressurser vi må forvente å tildele de der og da også kostnaden for infrastrukturen.

Forutseazure5

Her ser vi da et sammendrag av vurderingen Azure Migrate har gjort for oss. Vi ser at av de 7 serverne vi ville flytte til Azure så er 5 av de helt klare og kan flyttes rett over, mens de 2 siste har noen ekstra kriterier for å bli klare.

Vi ser også at Azure Migrate estimerer en totalkostnad på 10 703,30 kr for å kjøre dette miljøet i Azure i 1 måned. Dette estimatet er basert på ressursforbruket det siste døgnet. Det er også mulig å la Azure Migrate stå og samle inn data over lengre tid, slik at man for eksempel kan få et estimat basert på ressursbruken den siste uken eller måneden.

Forutseazure6

Går vi på detaljene for kostnadsestimatet kan vi se nøyaktig hvilken størrelse på de virtuelle maskinene Azure Migrate anbefaler, hvor mye og hvilken type lagring som behøves og kostnadene for dette.

Disse anslagene er basert på 95-prosentilen, altså ressursbruken som forekommer 95% av tiden. Dette gjør at man ikke tar høyde for de største toppene, men denne kan du også justere til 50%, 90% eller 99% om du ønsker et løsere eller mer nøyaktig anslag.

Det er også verdt å nevne at Azure Migrate kan brukes for å gjøre selve migreringen av serverne til Azure når man er klar for dette, også da uten kostnader.

Infrastruktur allerede på plass i Azure

Hvis man allerede har kommet seg dithen at man har infrastrukturen på plass i Azure så er det fortsatt et behov for å kunne estimere hva månedskostnadene vil bli.


Man kan fortsatt bruke Microsoft sin priskalkulator til dette, men når man har infrastrukturen på plass i Azure så har også Azure et mye bedre grunnlag for å kunne forutse hva kostnadene vil bli enn det vi kan estimere oss frem til selv.

Forutseazure7

Den enkleste måten man kan få se et estimat på hva sluttsummen vil bli for inneværende fakturaperiode er rett og slett å gå til oversiktsbildet for Azure abonnementet ditt. Her vil du kjapt se et estimat på hva sluttsummen vil bli for inneværende fakturaperiode basert på slik miljøet er akkurat nå. Dette vil naturlig nok endres hvis man tar i bruk nye tjenester før perioden er over, men om Azure miljøet ditt er relativt statisk så vil dette være en god løsning.

Forutseazure8

Klikker man seg videre inn på Cost analysis fra samme sted så vil man også kunne få estimater for lengre tid fremover, helt opp til inneværende år om man ønsker det. Merk at her vil estimatene bli mindre nøyaktig jo lenger frem i tid man går.

Konklusjon

Det å skulle forutse hva kostnadene for en løsning i Azure vil være er ingen nøyaktig vitenskap og det vil aldri være mulig å estimere kostnadene 100% riktig, siden det alltid vil være variasjoner i bruken. Når det er sagt så kommer man langt i å estimere disse kostnadene med gratis verktøy fra Microsoft.
Akilleshælen til alle disse verktøyene er dog den samme: de er prisgitt det grunnlaget de fôres med.

Har man ikke et fullstendig grunnlag blir nøyaktigheten av estimatet redusert og i tillegg er det fort gjort at man glemmer å ta høyde for alle tjenestene man trenger når man sitter og beregner kostnader.
Det kan eksempelvis være at man sitter og beregner i priskalkulatoren og ikke tar høyde for at en virtuell maskin må ha en offentlig ip-adresse for å være tilgjengelig fra internett, noe som er en egen tjeneste i Azure.

Eller å se på estimatet fra Azure Migrate og glemme at man trenger tjenester i tillegg til de den foreslår, for eksempel backup av de virtuelle maskinene.

Uansett om du ønsker å gjøre estimeringen selv eller ikke så anbefaler jeg at du allierer deg med noen som har erfaring med slike estimater før du går i gang med oppsett av infrastrukturen. På den måten er du sikret at estimatet blir så nøyaktig som mulig og du slipper ubehagelige overraskelser når fakturaen kommer.

Publisert: . Oppdatert: .

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!