Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan man redusere Azure kostnadene? - Del 1

Petter Arnesen
bilde av piler

Hvis du har vært igjennom de andre delene i denne serien så vet du nå hva som driver kostnadene i Azure, hvordan du kan forutse de, få oversikt over de og hvordan du kan skaffe deg kontroll over de. Da er det på tide å se på hvilke grep man kan ta for å redusere sine Azure kostnader. Om du ikke har vært gjennom de andre delene av denne serien anbefaler jeg at du starter med

Hva koster azure?

Det er en rekke grep man kan ta for å optimalisere kostnadene i Azure og få de så lave som mulig. Noen av disse grepene er relativt enkle og krever lite med tanke på endringer, mens andre krever større endringer i infrastrukturen.


I dette blogginnlegget tar vi for oss noen enkle tiltak som krever lite eller ingen infrastrukturendringer, men som fortsatt kan gi en solid gevinst i form av reduserte kostnader.

Reservasjon av kapasitet

Med de fleste tjenester nå om dagen kan man få en bedre pris ved å forplikte seg til tjenesten i en gitt periode. Slik er det også med Azure, man kan få en bedre pris ved å reservere en gitt mengde kapasitet for 1 eller 3 år. I enkelte tilfeller er det faktisk mulig å spare opptil 72% ved å ta i bruk reservasjoner. Det er dog for litt spesielle tilfeller hvor man har veldig spesifikke krav, men man kan fortsatt i de fleste tilfeller få en besparelse på mellom 20 og 40% ved å ta i bruk reservasjoner.

En slik reservasjon er mulig å kjøpe for et utvalg av Azure tjenester og i forhold til besparelsene man kan gjøre er det hele overraskende fleksibelt.

redusereazure1

Dette er de forskjellige tjenestene man kan reservere kapasitet for i skrivende stund. For enkelhets skyld holder vi oss til reservasjoner for virtuelle maskiner i denne omgang.

En reservasjon for virtuelle maskiner gjøres basert på mengden datakraft man ønsker å reservere, som igjen måles i de forskjellige størrelsene på . Det fine med en slik reservasjon er at den ikke bindes opp mot en enkelt virtuell maskin og man trenger heller ikke reservere all kapasiteten den virtuelle maskinen har. I tillegg kan en reservasjon dekke kapasiteten til flere virtuelle maskiner om man ønsker det, gitt at de virtuelle maskinene er innen samme maskinserie.

virtuelle maskiner i Azure

La oss se på hvordan man kan benytte seg av reservasjoner i et par eksempelscenarioer:

I dette scenarioet har vi 3 forskjellige servere i litt forskjellige størrelser og det forventes ingen endringer i størrelsene på serverne.

Her har vi gode muligheter til å redusere de månedlige kostnadene ved å ta i bruk reservasjoner og vi har flere måter vi kan gjøre det på.

Alternativ 1 er at vi kan velge å gjøre det veldig enkelt ved å reservere kapasitet for 1 år for hver av serverne. Det vil si at vi trenger 2 reservasjoner for D4 og 1 reservasjon for D8.
Dette alternativet er enkelt å forholde seg til og vil kunne gi oss en besparelse på 36% for hver av serverne.

Alternativ 2 er at vi kan velge å kjøpe 1 reservasjon for 1 år for all kapasiteten vi trenger for å dekke serverne, det vil da si en 1 reservasjon for D16. Dette alternativet gir oss litt mer spillerom om det allikevel skulle bli noen endringer i miljøet og vil kunne gi oss en besparelse på 36%.

Om vi derimot velger å kjøpe reservasjoner for 3 år så vil besparelsene i begge tilfeller bli på 56%.

redusereazure3

I eksempel 2 har vi 5 servere i forskjellige størrelser og maskinserier. Her forventes det både endringer i størrelser og at servere tas ut av drift og erstattes av nye.

Siden det her er snakk om forskjellige maskinserier så er det ikke mulig å dekke all kapasiteten med 1 reservasjon, slik som i forrige eksempel.

Når det i tillegg forventes endringer i miljøet så må man også ta høyde for dette når man planlegger kjøp av reservasjoner.

Alternativ 1 er å kjøpe 1 reservasjon for en D16, 1 reservasjon for E4 og 1 reservasjon for E2, alle for 1 år. Da har vi reservert kapasitet for alle serverne og dette vil kunne gi en besparelse på 36% for serverne i D-maskinserien og 41% for serverne i E-maskinserien. Samtidig så har vi da reservert all den kapasiteten det er behov for nå. Om man skulle få behov for mer kapasitet så kan disse reservasjonene brukes for å dekke deler av kostnadene.


Et eksempel på det er hvis server 4 i dette eksemplet får behov for mer kapasitet og man derfor øker størrelsen til E8. Da vil reservasjonen på 1 stk E4 dekke halvparten av kostnaden og utover reservasjonene påløper det da løpende, veiledende kostnad tilsvarende 1 stk E4.

Alternativ 2 er å kjøpe 1 reservasjon for D16 som dekker server 1, server 2 og server 3. I tillegg kjøpe 1 reservasjon for E8. Da vil man ha reservert mer kapasitet enn man har behov for i dag når det gjelder E-serien, men man kommer faktisk marginalt rimeligere ut av det. I tillegg får man da fleksibiliteten til å enten gå opp til størrelsen E4 for server 5 eller man kan utvide med en server 6 og bruke det resterende av reservasjonen til denne, gitt at man går for E-serien.

Azure Hybrid Benefit

En annen måte man kan redusere Azure kostnadene på uten å gjøre endringer på infrastrukturen er å ta lisensene for Windows ut av Azure. Som vi var innom i så er en andel av kostnaden man betaler for en virtuell maskin i Azure lisensen på Windows (med mindre man bruker Linux).

Hva koster Azure

Denne lisensen er man ikke nødt til å betale for gjennom Azure, man kan ta i bruk det som kalles Azure Hybrid Benefit. Det vil si at hvis man allerede har lisenser til Windows med det som kalles Software Assurance så kan man bruke disse i Azure og på den måten slippe å betale for lisensene i Azure. Det kan også i enkelte tilfeller lønne seg å kjøpe nye lisenser fra lisenspartneren din spesifikt for bruk i Azure.

Men der reservasjon av kapasitet er veldig fleksibelt kan vi vel si at Hybrid Benefit befinner seg mot andre enden av skalaen. Lisensiering av serverprodukter fra Microsoft har lenge vært en egen vitenskap og det kan ved første øyekast virke komplisert. Lisensreglene for Hybrid Benefit følger de vanlige reglene for lisensiering av Windows servere, i korte trekk slik:

Lisensiering er per prosessorkjerne og selges i pakker på 8 stk. Minste antall man kan starte med er 2 pakker, altså lisenser for 16 kjerner. Disse 2 pakkene kan brukes på 2 eller færre servere med 8 eller færre kjerner.

I tillegg til lisenser per kjerne trenger man såkalte Client Access License (CAL) lisenser for alle brukere som skal ha tilgang til serverne.

Disse CAL lisensene må man ha for alle som har muligheten til å benytte seg av serveren, i praksis alle brukerne dine. De er inkludert i Microsoft 365 E3 lisensen hvis du allerede har denne på plass.

Hvis vi skal ta et eksempel på hvordan man kan spare kostnader på denne måten så kan vi ta utgangspunkt i et miljø med 2 stk virtuelle maskiner i Azure av størrelsen D8 v4. Disse har 8 kjerner hver, totalt 16, og om man ikke tar i bruk Hybrid Benefit vil man betale rundt 4 500,- hver måned for Windows lisensene til disse to maskinene.

Velger man å ta i bruk Hybrid Benefit og heller kjøpe Windows lisensene fra en lisenspartner vil de samme lisensene kommer på i underkant av 6 000,- for 1 år, eller rundt 500,- per måned.
Det gir en besparelse på hele 4 000,- per måned, eller 48 000,- for det første året. Gitt at alle brukere har Microsoft 365 E3 lisenser.

Det fine med denne modellen er at det ikke bare gjelder for Windows, det gjelder også for SQL Server fra Microsoft. Både SQL Server installert på en virtuell maskin og SQL databaser som en tjeneste er mulig å lisensiere på denne måten. Eneste forskjell fra Windows lisensieringen er at med SQL Server installert på en server ikke kan aktivere Hybrid Benefit i ettertid, skal man ta i bruk Hybrid Benefit på en eksisterende SQL Server må man sette opp en ny.

For øvrig er denne måten å løse lisensieringen på unik for Azure og er derfor ikke noe man kan benytte seg av i for eksempel Amazon Web Services (AWS), Google Cloud eller andre skyløsninger.

Konklusjon

Selv uten å gjøre noen infrastrukturendringer er mulighetene for å redusere Azure kostnadene sine veldig gode. Det er nok både enklere og mer fleksibelt enn det man antar på forhånd. Kombinerer man de to tiltakene vi har vært innom her så vil man ifølge Microsofts egne tall kunne redusere Azure kostnadene med opptil 80%. Det kan riktignok være litt utfordrende å beregne akkurat hvor mye man kan redusere Azure kostnadene sine med ved å ta i bruk disse metodene, men i Microsoft sin egen priskalkulator (som vi gikk gjennom ) har man enkelt muligheten til å se et estimat på besparelsene:

her

redusereazure4

Eksemplet over viser at de to virtuelle maskinene koster rett over 4 000,- ved å ta i bruk 1 års reservasjon og Azure Hybrid Benefit, mens kostnaden var på i overkant av 11 000,- før vi gjorde de valgene.

Så vær proaktiv når det gjelder å ta i bruk disse enkle metodene for å redusere Azure kostnadene og ta gjerne kontakt med oss for rådgivning rundt Azure og kostnader.

I neste, og siste innlegg, i denne serien vil vi gå gjennom enda flere, litt mer tekniske, metoder man kan ta i bruk for å redusere Azure kostnadene.

redusereazure5

Publisert: . Oppdatert: .

Inspirert? Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!