Hopp til hovedinnhold

Microsoft 365 Copilot Din KI-baserte digitale assistent

Logo letter
Evelon AS
Jon-Alfred Smith
Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot er en digital assistent som er drevet av kunstig intelligens (KI) og er godt integrert i Microsoft 365-appene. Assistenten kan på en drastisk måte bidra til økt produktivitet og kreativitet i virksomheten, sammen med trivsel og arbeidsglede. Du sitter i førersetet, mens annenpiloten fjerner mye av slitet som tapper deg for tid og energi. Copilot i Word gir bistand fra utkast til ferdig dokument og kan ved behov legge til innhold fra hele organisasjonen. Copilot i Excel lar deg bruke naturlig språk for å utforske dataene dine, avdekke korrelasjoner og foreslå hva–hvis-scenarioer.

Copilot i PowerPoint veileder deg fra idé til profesjonelle presentasjoner og kan omgjøre eksisterende tekst til lysbilder, komplett med notater og kilder. Copilot i Outlook forenkler kommunikasjonen ved å foreslå svar på meldinger og oppsummere e-posttråder. Copilot i Teams tar arbeidet ut av samarbeidet, med fokus på effektive møter, diskusjonspunkter og etterfølgende nøkkelhandlinger. Business Chat opererer på tvers av data og apper og bruker Microsoft Graph for å samle informasjon fra dokumenter, regneark, presentasjoner, e-post, kalendere, notater og kontakter.

Generativ kunstig intelligens

Microsoft 365 Copilot bruker mange av de samme teknologiene som ChatGPT fra OpenAI, som tok verden med storm da den ble lansert i november 2022. Begge benytter store språkmodeller trent på enorme datasett, dyplæring med nevrale nettverk utformet etter måten den menneskelige hjernen fungerer på, og en transformer-arkitektur som griper betydningen av ord og uttrykk basert på konteksten de inngår i.

Sammen sørger disse komponentene for å generere sammenhengende tekst i lang form, oversette mellom språk, oppsummere innhold, skrive poesi og tilmed lage programkode. Deres evner strekker seg til enhver oppgave som involverer forståelse og frembringelse av meningsfylte tekster.

Mens ChatGPT anvender treningsdata som kunnskapsbase, er utgangspunktet for Microsoft 365 Copilot levende virksomhetsdata. Det krever proprietære løsninger for å gi brukertilgang til informasjon som er relevant for organisasjonen. Microsoft Graph inneholder en oversikt over alle data som er lagret i Exchange Online, Teams, SharePoint Online og OneDrive for Business. Semantic Index for Copilot indekserer disse dataene og bidrar med ytterligere språkmodeller for å tolke spørsmål og produsere sofistikerte og flerspråklige svar.

De primære dataobjektene Copilot kan rette brukerforespørsler (spørringer) til, er e-poster og andre elementer i e-postsystemet, chatter og møter i Teams, Office-dokumenter (Word, Excel, PowerPoint) og PDFer. Copilot kan imidlertid også gå ut på Internett for oppdatert informasjon og bildemateriale. Det er dessuten mulig å sette opp koblingspunkter til lagringsområder og databaser i Azure, lokale filservere og SaaS-applikasjoner som Jira Cloud, Salesforce og ServiceNow.

Copilot i Word

Copilot i Word skaper innhold sammen med deg. Assistenten kan skrive, redigere og oppsummere tekst. Med bare en kort meldingsforespørsel ber du Copilot lage et første utkast og ved behov hente inn informasjon fra hele organisasjonen, basert på de rettigheter du har til dataene. Inndata kan også være dokumenter du legger til, som i skjermbildet ovenfor. Så ber du Copilot om å generere et sammendrag. Andre måter å bruke eksisterende data på er å få Copilot til å skrive om deler av eller hele dokumentet for å gjøre det mer kortfattet. Copilot kan forbedre formuleringer og komme med forslag som styrker argumentasjonen og jevner ut inkonsekvente utsagn. Du får hjelp til å anslå tonen – fra profesjonell til lidenskapelig, fra uformell til takknemlig.

Copilot i Excel

Copilot i Excel bidrar med å analysere og utforske dataene dine. Still Copilot-spørsmål om datasett på naturlig språk. Copilot vil avdekke korrelasjoner, sette opp hva–hvis-scenarioer og foreslå nye formler – noe som skaper modeller som lar deg forså dataene dine bedre uten å endre dem. Identifiser trender, lag kraftige visualiseringer, eller be om anbefalinger for å få frem ulike resultater. Copilot kan gi deg mange ulike innsikter etter å ha analysert dataene dine. Som forespørsler kan du for eksempel oppgi: Plott salg etter kategori over tid; vis totalt salg for hvert produkt; vis totalen av annonsesalget for hver region i fjor. Det er om å gjøre å være spesifikk med spørsmålene. Jo flere detaljer du angir, desto bedre kan Microsoft 365 Copilot hjelpe. Dette inkluderer tydelig å spesifisere overskrifter for kolonner du refererer til i formaterings- eller analysespørringer.

Copilot i PowerPoint

Copilot i PowerPoint hjelper deg med å gjøre ideene dine om til profesjonelle presentasjoner. Copilot kan fungere som historieforteller og transformere eksisterende skriftlige dokumenter til lysbilder, sammen med foredragsnotater og kilder. Eller start på en ny presentasjon med en enkel forespørsel eller fra én av bedriftsmalene. Utgangspunkt kan også være en disposisjon. Fortett en lang presentasjon ved å klikke på en knapp, og bruk naturlige språkkommandoer for å justere oppsett, omformatere tekst og tidsstyre animasjoner. Copilot i PowerPoint er integrert med DALL-E, OpenAIs bildegenerator som kan benyttes til å lage tilpassede bilder. Chat-funksjonen gir tilgang til ChatGPT.

Copilot i Outlook

Copilot i Outlook jobber sammen med deg i innboksen for at du skal bruke mindre tid på å sortere og prioritere meldinger og mer tid på å kommunisere. La Copilot oppsummere kronglete e-posttråder med flere personer, så du raskt får satt deg inn i diskusjonen. Du får en oversikt over hva som er blitt sagt, forskjellige synspunkter som er ytret, og åpne spørsmål som ennå ikke er besvart. Copilot er i stand til å skrive utkast og foreslå svar på e-post, samt plusse på med informasjon hentet inn fra andre meldinger og innhold på tvers av Microsoft 365 som du har rettigheter til. Få coaching-tips og forslag om klarhet, følelse og tone, sammen med en generell vurdering av meldingen og forslag til forbedringer.

Copilot i Teams

Copilot i Teams tar arbeidet ut av samarbeidet. Den bidrar med å gjennomføre effektive møter, få fart på samtalen, organisere viktige diskusjonspunkter og oppsummere nøkkelhandlinger. Dermed vet hele gruppen hva den skal gjøre videre. I chatten gir Copilot deg svar på bestemte spørsmål eller fanger opp alt du har gått glipp av, uten å forstyrre diskusjonsflyten. Ved å legge til Copilot i møtene og samtalene har du et kraftig verktøy for å hjelpe deg med oppgaver som å lage agendaer basert på chathistorikk, identifisere de rette personene for oppfølging og planlegge neste møte.

Brukere kan føre samtaler med Copilot i en hvilken som helst chat, som foregår i et sidepanel som lar brukere kopiere og lime inn. Copilot-samtaler er flyktige og forsvinner etter at panelet er lukket. Brukere kan velge forhåndsskrevne meldinger eller skrive egne spørsmål. Svarene inkluderer klikkbare sitater som leder brukerne til relevant kildemateriale. Copilot kan oppsummere opptil 30 dager av chat-innholdet. Brukere kan påkalle Copilot i møter eller samtaler innenfor samme leietaker (tenant). Copilot vil bruke transkripsjonen i sanntid for å svare på spørsmål. Brukere kan kopiere/lime inn et svar og få tilgang til Copilot på Recap-siden etter at møtet er avsluttet. Copilots interaksjonshistorikk med brukere oppbevares i 24 timer.

Business Chat

Business Chat sørger for en helt ny opplevelse som gjør det mulig for Microsoft 365 Copilot-brukere å utnytte intelligens på tvers av apper og data, noe som forenkler arbeidsflyten. Chat jobber sammen med deg og bruker Microsoft Graph for å samle data fra alle dokumenter, presentasjoner, e-post, kalendere, notater og kontakter, i tråd med dine rettigheter. Hent inn informasjon fra flere kilder. Bruk mindre tid på å fokusere på verktøy og mer tid på å fokusere på arbeidet. Chat bruker kraften i de grunnleggende store språkmodellene, samt dine data og apper for å generere svar. Business Chat er tilgjengelige i en rekke opplevelser, inkludert Teams (Chat), Bing, Microsoft Edge og Microsoft 365-appen.

Copilot i OneNote, Loop og Whiteboard

Bruk Copilot i OneNote for å utarbeide planer, generere ideer, lage lister og organisere informasjon, så du enkelt kan finne det du trenger. Benytt deg av samarbeidsplattformen Loop for idédugnader og få hjelp av Copilot for å redigere og forbedre innhold. Copilot i Whiteboard gjør møter og brainstorming mer kreativ og effektiv. Bruk naturlig språk for å be Copilot om å generere ideer, organisere dem i temaer, lage design som bringer ideer til live og oppsummere innholdet på tavlen.

Hvordan fungerer Microsoft 365 Copilot?

Microsoft 365 Copilot kombinerer generative forhåndstrente transformere, som GPT-4, med proprietære teknologier og integrerer dem i Microsoft 365-appene. Store språkmodeller basert på enorme datasett, benyttes til å forstå, oppsummere, forutsi og generere innhold. Microsoft Graph inneholder informasjon om relasjonene mellom brukere, aktiviteter og organisasjonens data og bringer mer kontekst fra brukersignaler inn i ledeteksten, som opplysninger fra e-poster, chatter, dokumenter og møter.

Semantic Index for Copilot bruker flere store språkmodeller som ligger på toppen av Microsoft Graph for å tolke brukerforespørsler og produsere sofistikerte, meningsfulle og flerspråklige svar. Indeksen lar deg søke raskt gjennom milliarder av vektorer (matematiske representasjoner) for å hjelpe deg med å koble deg til relevant og praktisk informasjon i organisasjonen din.

Diagrammet gir en visuell representasjon av hvordan Microsoft 365 Copilot fungerer:

• Copilot mottar en datamelding fra en bruker i en app, for eksempel Word eller PowerPoint.

• Copilot forhåndsbehandler meldingen ved en tilnærming kalt jording, som gjør forespørselen mer spesifikk og sørger for relevante og handlingsrettede svar. Spørsmålet kan innbefatte tekst fra inndatafiler eller annet innhold oppdaget av Copilot.

• Copilot sender meldingsforespørselen til LLM (stor språkmodell). Copilot får kun tilgang til data som en individuell bruker har eksisterende rettigheter til.

• Copilot tar svaret fra LLM og etterbehandler det. Det inkluderer andre jordingsanrop til Microsoft Graph, ansvarlig KI-kontroll, vurdering av sikkerhet, samsvar og personvern, samt kommandogenerering.

• Copilot returnerer svaret til appen, der bruker kan se gjennom og vurdere svaret.

Microsoft 365 Copilot behandler og orkestrerer gjentatte ganger disse avanserte tjenestene for å frembringe resultater som er meningsfulle for virksomheten innenfor konteksten av organisasjonens data. Verken spørsmål, svar eller data det gis tilgang til via Graph, brukes til å lære opp grunnmodeller. Instansen av Azure OpenAI som driftes av Microsoft, har ingen adgang til dataene eller modellen.

Avsluttende ord

I Microsoft 365 har vi lenge hatt synlige og usynlige KI-hjelpere. Eksempler er stave- og grammatikk-kontroll på tvers av hele miljøet, oversettelse mellom språk i Word, profesjonelle forslag til plassering av tekst og billedstoff i PowerPoint og tale-til-tekst-transkripsjon i Stream. Med Microsoft 365 Copilot skrives imidlertid et helt nytt kapittel. Den gjenoppfinner produktivitet og kreativitet og er en milepæl på veien mot å virkeliggjøre Microsoft-sjef Satya Nadellas visjon om «at alt der ute skal gjennomsyres av kunstig intelligens» (Ignite 2019).

Hvem er så målgruppen for Microsoft 365 Copilot? Dette er opplagt kunnskapsarbeidere som har gjort seg avhengig av Microsoft 365. Som den ideelle bruker ser selskapet for seg en som jobber med «en overflod av data» lagret i SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online og Teams. Fullt så ekstremt behøver det ikke være. Men for en pilot er det smart å velge brukere som har større mengder data i Microsoft 365 og er åpne for å bryte ut av inngrodde arbeidsvaner og entusiastisk kaste seg over ny teknologi. Lisensen vil være forholdsvis dyr, og alle vil nok ikke kunne ta Copilot i bruk før ut i 2024. Alle har heller ikke like stor nytte av Microsoft 365 Copilot. Du bør riktignok også ta hensyn til homo ludens – det lekende mennesket.

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!