Hopp til hovedinnhold

Microsoft Ignite 2023 Generativ KI i kopilotenes tidsalder

Logo letter
Evelon AS
et bilde hvor det står Microsoft Ignite

Microsoft Ignite (tenne, sette fyr på) er selskapets årlige konferanse for utviklere, IT-profesjonelle og beslutningstakere. På stormønstringen i november ble det presentert over 100 nyheter, med spesiell vekt på generativ kunstig intelligens (KI) og Copilot, en voksende familie av KI-baserte assistenter som integreres på tvers av alle Microsofts tjenester og plattformer. I åpningstalen tegnet Microsoft-sjef Satya Nadella et bilde av en fremtid der kunstig intelligens, skyinfrastrukturer og virtuelle virkeligheter løper sammen og omdefinerer hvordan organisasjoner arbeider og fornyer seg.

Microsoft 365 har for lengst etablert seg som verdens produktivitetssky. Nå presenteres Azure som verdens datamaskin, hjernen i Microsofts intelligente univers. Copilot for Microsoft 365 får stadig nye utvidelser. Copilot for Azure er annonsert. Bing Chat Enterprise heter nå Copilot. Med Copilot Studio kan du tilpasse eller bygge dine egne frittstående kopiloter. Azure AI Studio forenkler utviklingen av applikasjoner basert på generativ KI. Microsoft 365 Defender er omdøpt til Defender XDR. Security Copilot forener utvidet deteksjon og respons med Microsoft Sentinel i en helhetlig opplevelse.

Generativ KI og OpenAI-tjenester i Azure

Kunstig intelligens er et vidt felt, inndelt i underkategorier som maskinlæring, naturlig språkbehandling, ekspertsystemer, robotikk og kunstig syn. Hensikten er å skape systemer som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Generativ KI er et forholdsvis nytt delområde, en banetrytende teknologi som genererer innhold i form av meningsfulle tekster, bilder, videoer og musikk. Mest kjent er antakelig OpenAIs chatbot ChatGPT, som forstår og frembringer tekst, og bildemodulen DALL-E, som skaper bilder fra tekstbeskrivelser.

I 2019 inngikk Microsoft og OpenAI et partnerskap som forplikter Microsoft til investeringer i OpenAI for å fremme utviklingen av kunstig intelligens. Mens Microsoft har rett til å bruke GPT-modellene deres og innlemme dem i egne produkter, sammen med tilpassede løsninger. Dette finner nedslag i Copilot-serien. Samtidig har OpenAI valgt Azure som eksklusiv skyplattform. Det gir dem tilgang til en kraftig infrastruktur for databehandling, noe som er avgjørende for trening og drift av store KI-modeller som GPT-3.5, GPT-4 og DALL-E. Nye versjoner av Azure OpenAI-tjenestene er på vei.

Microsoft Azure – Verdens datamaskin

Med annonseringene på Ignite tilbyr Azure sterkt forbedrede verktøy og tjenester for storskala KI-beregninger, lagring, og nettverksressurser som er nødvendig for forskning og kommersiell utnyttelse av KI. I et strategisk samarbeid med Nvidia har Microsoft utviklet verdens kraftigste superdatamaskin for kunstig intelligens. KI krever andre ressurser enn generell databehandling og bygger på omfattende beregninger etter multipliser- og adder-prinsippet. Særlig er matrisemultiplikasjoner krevende.

Grafikkprosessorer (GPUer) er optimalisert for disse oppgavene og parallell databehandling. I Azure benyttes i alt vesentlig Nvidias Hopper H100. Brikken har 80 milliarder transistorer, med 4 nanometer-teknologi, og kan bruke opptil 700 watt. En H200 er på trappene. Til sammenligning inneholder menneskehjernen omtrent 86 milliarder nevroner, som er spesialisert for behandling og overføring av informasjon. I gjennomsnitt ligger energiforbruket på 20 watt, det samme som en liten lyspære.

Microsoft har dessuten utviklet to egne brikker: Azure Maia er en KI-akselerator for skybasert trening og følgeslutninger (inferens) utformet for KI-nyttelaster, som OpenAI-modeller, GitHub Copilot og ChatGPT. Azure Cobalt sørger for best mulig ytelse, samt strøm- og kostnadseffektivitet for allmenne arbeidsbelastninger. I likhet med blokk-kjeder fører KI til et høyt strømforbruk. Samtidig sier Microsoft at datasentrene i løpet av 2025 utelukkende vil trekke energi fra nullkarbonkilder.

Azure Boost er generelt tilgjengelig, en av de viktigste forbedringer av skyinfrastrukturen. Tradisjonelt utføres virtualiseringsprosesser på hypervisoren og vertsoperativsystemet. Azure Boost overfører disse tjenestene til spesialbygd program- og maskinvare. Fremover vil alle nye virtuelle maskiner (VMer) dra nytte av denne teknologien og sørge for at nettverks- og lagringskomponenter kjører enda raskere, hva enten det er distribuerte applikasjoner eller spesialiserte KI-klynger.

Det er annonsert to nye VM-familier i Azure som er optimalisert for KI-nyttelaster. I øvre ende er det ND MI300 v5-maskiner med AMD-brikker som akselererer behandlingen av KI-arbeidsbelastninger for opplæring av KI-modeller som krever mye datakraft. De har åtte MI300X GPUer som er overlegne i forhold til Nvidias Hopper H100. I det midtre sjikt ligger NC H100 v5 VM-serien, som gir ytelse, pålitelighet og effektivitet for KI-trening og inferens.

Kopilotenes tidsalder

bilde av satya nadella på en scene

Med maskinvare og infrastruktur på plass forkynner Satya Nadella kopilotenes tideverv. Copilot blir det nye brukergrensesnittet, et paradigmeskifte i hvordan vi bruker maskiner. Microsoft annonserte nye funksjoner for å støtte KI-utvikling, så kunder kan bygge sine egne annenpiloter. Det inkluderer Model-as-a-Service for integrering av KI-modeller, Azure AI Studio for å strømlinjeforme programmeringen av KI-applikasjoner og modellene i GPT-3.5 Turbo og GPT-4 Turbo for forbedrede KI-evner.

Selskapet selv har allerede en portefølje av kopiloter, og flere vil følge. Copilot for Microsoft 365 er integrert i Microsofts 365-appene og hjelper kunnskapsarbeidere med ulike oppgaver. Copilot for Sales assisterer selgere og effektiviserer salgsprosesser. Copilot for Service forbedrer kundeservice og support. Copilot for Azure forenkler bruken av skyplattformen. GitHub Copilot er en KI-drevet kodeassistent som bidrar til å skrive kode.

Security Copilot styrker sikkerhetsoperasjoner og forsvar mot nettangrep. Microsoft Copilot (tidl. Chat Bing Enterprise) og Bing Chat sørger for ChatGPT-funksjonalitet basert på GPT-4. Felles for alle disse kopilotene er at de drastisk kan gjøre brukere mer effektive, gi rom for mer kreativitet og bidra til en kvalitativt bedre innsats – noe som vil øke trivsel og arbeidsglede. Og som Microsoft-visepresident for Moderne arbeid, Jared Spataro, var inne på: Det er morsomt å bruke Copilot.

Copilot for Microsoft 365

Copilot for Microsoft 365, også kjent som Microsoft 365 Copilot, støtter brukere i arbeidet på kontoret og effektivisere innsatsen. Microsoft har sett en produktivitetsøkning på opptil 70 prosent. Ved å bruke avanserte KI-teknikker kan kopilotenhjelpe med å automatisere og forbedre oppgaver som redigering av tekst, datanalyse, håndtering av e-post og oppretting av presentasjoner. Copilot kan foreslå innhold, bidra til å formulere e-poster, generere rapporter og tilby innsikter basert på brukerens arbeid og data. Copilot er sømløst integrert i apper som Word, Excel, PowerPoint og Outlook.

Nye funksjoner omfatter:

  • Copilot i Viva Insights vil gi ledere muligheten til å bruke naturlig språkoppfordringer for å generere personlige og dynamiske rapporter som svarer på spørsmål om deres team og organisasjon.
  • Copilot i Viva Goals vil gjøre det mulig for brukere enkelt å generere og avgrense mål med samtale-KI og fra eksisterende strategidokumenter, samt oppsummere fremgang.
  • Copilot i Viva Engage vil bidra til å inspirere ledere og ansatte til å legge ut KI-skapte meldinger og bilder. Det vil gi ledere innsikt i de ansattes følelser og dyrke frem et miljø basert på tillit.
  • Copilot i Viva Learning vil gjør det enkelt for brukere å strukturere læringssamlinger, finne retteressurser og oppsummere læringsinnhold ved hjelp av samtale-KI.
  • Copilot i Viva Glint vil gjøre det mulig for ledere å sammenfatte og analysere tusenvis av kommentarer fra medarbeiderundersøkelser og gi en ny måte å utforske tilbakemeldinger på ved å stille spørsmål med naturlig språk.

Microsoft Copilot for Sales

Copilot for Sales er et KI-basert verktøy som assisterer selgere og forbedrer salgsprosesser. Teknologien kanintegreresi salgsrelaterte applikasjoner og plattformer, som Dynamics 365 og Microsoft 365. Copilot tilbyr smart assistanse og automatisering i ulike salgsaktiviteter. Den analyserer salgsdata og kundeinteraksjoner for å gi anbefalinger som kan hjelpe selgere med å prioritereaktiviteter og øke salgseffektiviteten. Copilot for Sales kan foreslå tilpassede e-poster, bidra til å planlegge møter, identifisere potensielle salgsmuligheter og tilby tips for hvordan man best kan engasjere seg overfor kunder. Ved å integrere kunstig intelligens i salgsprosessen kan Copilot for Sales gjøre selgere mer effektive, sørge for forbedret kundetilfredshet og øke salgsresultatene med utgangspunkt i smartere og mer datadrevne innsikter og beslutninger.

Microsoft Copilot for Service

Copilot for Service er en KI-drevet løsning utformet for å forbedre kundeservice og supportoperasjoner. Verktøyet kan integreres i Microsofts service- og supportplattformer, som Dynamics 365 Customer Service, for å tilby automatisert assistanse og innsikter i serviceprosesser. Hovedfunksjonene inkluderer automatisering av vanlige serviceoppgaver overfor kunder, som å svare på ofte stilte spørsmål, bidra med problemløsning og rute henvendelser til de rette supportteamene. KI-teknologien analyserer interaksjoner med kunder for å gi innsikter og forslag som kan forbedre kundeopplevelsen. Den reduserer responstider, forbedrer kvaliteten på kundestøtten og øker dermed kundetilfredsheten. Bedrifter kan levere mer personlig, effektiv og responsiv kundeservice.

Microsoft Copilot for Azure

Copilot for Azure, ofte referert til som Azure Copilot, anvender kunstig intelligens for å assistere kunder, hjelpe dem å navigere i plattformen og optimalisere bruken av Azure. Hovedmålet er å gi veiledning og automatisere forskjellige aspekter ved skyadministrasjon. Azure Copilot kan hjelpe med oppgaver som å sette opp og konfigurere ressurser, diagnostisere og løse problemer, samt tilby forslag for beste praksis innenfor ulike områder. Den kan bistå i utviklingen av skybaserte applikasjoner ved å foreslå kode, optimaliseringsteknikker og sikkerhetsforbedringer. Ved å bruke maskinlæring og generativ KI kan Azure Copilot gjøre det enklere for utviklere og IT-profesjonelle å utnytte tjenestene i Azure effektivt, redusere kostander og forbedre deres arbeid med skybaserte løsninger.

Microsoft Security Copilot

Security Copilot styrker sikkerhetsoperasjoner og cyberforsvar. Den er integrert med Microsofts sikkerhetsplattformer og -produkter for å tilby automatisert analyse, trusseldeteksjon og responsstøtte. Verktøyet bruker avansert maskinlæring og kunstig intelligens for å analysere sikkerhetsdata, identifisere potensielle trusler og foreslå handlinger for å hindre eller svare på sikkerhetshendelser. 

Security Copilot kan hjelpe sikkerhetsteam med å raskt tolke komplekse data, prioritere varsler og automatisere responser. Hovedmålet med Security Copilot er å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i sikkerhetsoperasjoner, redusere tiden det tar å identifisere og reagere på trusler og styrke sikkerhetsstillingen til en organisasjon. Verktøyet er del av Microsofts bredere strategi for å integrere KI i sine sikkerhetsløsninger for å tilby mer intelligente og effektive sikkerhetstjenester.

På Ignite ble det annonsert at Security Copilot vil dekke hele Defender XDR (tidl. Microsoft 365 Defender). Kopiloten blir også innlemmet i Entra ID (tidl. Azure AD), Intune og Purview. Dermed vil den bidra til å beskytte hele angrepskjeden på tvers av e-post og samarbeid, identiteter og enheter, skyapper og data. I tillegg vil Security Copilot integrere Defender XDR med den ledende SIEM-løsning Microsoft Sentinel.

GitHub Copilot

GitHub Copilot er en KI-drevet kodeassistent utviklet av GitHub i samarbeid med OpenAI. Den fungerer som en utvidelse innenfor utviklerens editor og hjelper til med å skrive kode ved å foreslå hele linjer eller blokker av kode. Copilot er trent på store mengder kildekode fra GitHub og bruker denne treningen til å generere kodeforslag basert på den konteksten den oppdager. Den kan hjelpe med å skrive nye funksjoner, fikse bugs og forstå nye språk og rammeverk. Copilot er utformet for å øke produktiviteten til utviklere ved å redusere den tid og innsats som kreves for å skrive og feilsøke kode.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, tidligere kjent som Chat Bing Enterprise, er en KI-drevet chattetjeneste utformet for virksomheter og tilbyr kommersiell databeskyttelse. Tjenesten følger med Microsoft E3/A3 og E5/A5, samt Business Standard og Business Premium. Kjernen i Bing Chat Enterprise er generativ KI basert på CPT-4 som henter data fra Internett gjennom søkeindeksen i Bing. Den har ikke tilgang til ressurser i organisasjonen eller innhold i Microsoft 365, som dokumenter i OneDrive, e-poster eller andre data i Microsoft 365 Graph. Bruker- og organisasjonsdata er beskyttet, og chatdata lagres ikke.

Avsluttende ord

Leonardo da Vincis skisser av «fuglemaskiner» på 1400-tallet er berømte. Tidlige forsøk på å skape flygende maskiner tok også utgangspunkt i fuglenes vingebevegelser. Men det var først da man fikk en dypere forståelse av aerodynamikk at man klarte å bygge moderne fly – forskjellige metoder, men samme mål. På tilsvarende måte er det med kunstig intelligens. Man låner fra menneskehjernens biologiske nettverk og skaper i en grov forenkling kunstige lagdelte nevrale nett som med dyplæring trenes opp av gigantiske datasett for å skape tenkende maskiner.

Det fungerer godt innenfor avgrensede områder. Og hvor står vi egentlig nå, annet enn ved et veiskille? Med Churchill kan man si: «Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det kan være slutten på begynnelsen.» Antakelig er vi allerede inne iden fjerde industrielle revolusjon. Brukere blir mer effektive og produktive. Rutinemessige arbeidsoppgaver går kjappere unna. Kan det føre til kortere arbeidstid eller at bedrifter klarer seg med færre ansatte? Mulig. Men de som for alvor må frykte for jobben sin, er folk som ikke setter seg inn i KI og tar den i bruk.

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!