Hopp til hovedinnhold

Tjenester, produkter og kompetanse

Datasenter

Vi tar ansvar for at servertjenester fungerer som de skal og ivaretar sikkerheten på systemene gjennom velfungerende rutiner og avanserte overvåkningsverktøy.

Sikker drift og vedlikehold

Det kreves store ressurser for å ivareta serverdrift 24/7. Samtidig er det krevende for virksomhetens medarbeidere å holde seg oppdatert og inneha riktig kompetanse.

Ved å kjøpe serverdrift som en tjeneste slipper virksomheten tunge investeringer i driftsmidler, verktøy og kompetanse, som raskt blir utdatert eller er kapasitetsmessig begrenset. Kostnadene vil enkelt kunne tilpasses virksomhetens varierende behov.

Serverdrift tilbys både fysiske og virtuelle servere, og tjenesten kan utvides med enkle grep for å ivareta virksomheters ulike behov for servicenivåer, oppgraderinger, rapporter og dedikerte managementservere. Tilpassede serverløsninger vil effektivisere rutiner og prosesser i infrastrukturen, og optimal drift vil generere besparelser gjennom hele verdikjeden og tilføre selskapet merverdi.

Om ønskelig bistår vi gjerne med tips og råd om serverene burde driftes i Azure eller vårt datasenter.

Sikkerhet

Du har tryggheten du trenger for at det ikke finnes unødige sikkerhetsrisikoer i dine løsninger lokalt, eller i skyen.

Proaktivitet

Proaktive driftsløsninger er avgjørende for å sikre stabile systemer uten nedetid, og unødvendig stans i produksjon.

Fleksibilitet

Du har full fleksibilitet for både skalering og endringer slik at du alltid er rustet for det som kommer uten ekstra arbeid.

Dette får du med en driftsavtale hos oss

Finansielt støttet SLA

Gir deg ekstra trygghet

Rapportering

Gir deg oversikt og kontroll

Proaktiv feilretting

Feilretting før du merker konsekvensene

Monitorering

Passer på at alle systemer går som de skal

Dokumentasjon

Grundig dokumentasjon i et profesjonelt og tilgjengelig grensesnit

Patch management

Økt sikkerhet med alltid oppdaterte enheter

Asset Management

Kontroll på virksomhetens enheter som også bidrar til forutsigbare kostnader

Varsling

Eventuelle hendelser varsles og skaleres automatisk

Har du spørsmål knyttet til datsenter?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!