Hopp til hovedinnhold

ChatGPT Ta i bruk kunstig intelligens

Logo letter
Evelon AS
Jon-Alfred Smith
Chatbot

ChatGPT fra OpenAI har tatt verden med storm, ifølge Bill Gates det mest revolusjonerende fremskritt innen IT-teknologi siden han i 1980 ble presentert for grafiske brukergrensesnitt i Xerox´ forskningssenter i Palo Alto. ChatGPT er en stor språkmodell trent av OpenAI basert på GPT-3.5- eller GPT-4-arkitekturen. Modellen kan brukes til å generere tekst, besvare spørsmål, fullføre setninger, oversette språk og utføre en rekke andre språkrelaterte oppgaver. ChatGPT kan samhandle med mennesker gjennom en chat-grensesnitt og brukes ofte til å hjelpe med å besvare spørsmål, gi råd og generere kreative ideer.

Hva kan du gjøre med ChatGPT?

ChatGPT er en tekstgenerator som er drevet av kunstig intelligens (KI), og som kan utføre en rekke oppgaver, inkludert:

 • Besvare spørsmål: ChatGPT kan besvare spørsmål om en rekke emner, men vær oppmerksom på at kunnskapen er begrenset til informasjon som var tilgjengelig før september 2021.
 • Generere tekst: Den kan skrive tekster, for eksempel essays, historier, artikler og brev, basert på brukerens instruksjoner og krav.
 • Omskriving og oppsummering: ChatGPT kan omformulere tekst og oppsummere lengre passasjer.
 • Språkoversettelse: Den kan oversette tekst mellom forskjellige språk, men kan ha feil og unøyaktigheter sammenlignet med spesialiserte oversettelsesverktøy.
 • Kreativ skriving: ChatGPT kan komme opp med ideer, skrive dikt, lage vitser og annet kreativt innhold.
 • Hjelp med lekser og opplæring: Den kan tilby forklaringer og hjelp med en rekke fagområder, som matematikk, naturvitenskap og historie.
 • Programmere og feilsøking: ChatGPT kan hjelpe med grunnleggende problemer innen programmering og forklare kodekonsepter.
 • Anbefalinger: Den kan gi forslag og anbefalinger, for eksempel bøker, filmer, musikk og reisemål.

Selv om ChatGPT er et kraftig verktøy, kan det ta feil og ha mangler i kunnskap og forståelse. Den kunstige intelligensen kan også noen ganger generere upresise eller irrelevante svar, så det er viktig å bruke skjønn og verifisere informasjonen fra pålitelige kilder.

Nettadresse og klienter

chatgpt

Du går til nettadressen https://chat.openai.com for å registrere deg. Her kan det være smart å bruke din Microsoft- eller Google-konto som gir deg fordelene knyttet til tofaktor-autentisering eller passordløs pålogging. Så får du tilgang til ChatGPT via en nettleser.

chatgpt

Det finnes også klienter for blant annet Mac og Windows. Standard er at du bruker GPT-3.5. For GPT-4, som er den mest avanserte modellen, må du tegne et abonnement på ChatGPT Plus. Det koster USD 25 i måneden. Den gir grundigere resonnementer, en mer kompleks forståelse av instruksjoner, fyldigere svar, men er langsommere. GPT-4 har for tiden en grense på 25 meldinger hver 3. time.

Eksempel på et spørsmål

spørsmål chatpgpt

I tillegg får du vite at leverandører av skytjenester investerer mye i sikkerhetsinfrastruktur og har ekspertise på området, noe som ofte gir bedre sikkerhet enn en organisasjon kan oppnå på egen hånd. Det er enkelt å dele informasjon og samarbeide. Skytjenester oppdateres automatisk, så du alltid har tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene. Det er miljøvennlig ved at organisasjoner reduserer sitt energiforbruk og karbonavtrykk, ettersom skytjenesteleverandører ofte bruker energieffektive datasentre og strøm fra fornybare kilder.

Samtidig har du tilgang fra hvor som helst med en Internett-forbindelse. I vurderingen av spørsmålet inngår også visse betenkeligheter, som bekymringer knyttet til datahåndtering, juridiske krav og kostnader ved å migrere til skytjenester. Organisasjoner bør sørge for å velge en pålitelig og sikker skytjenesteleverandør som møter deres spesifikke behov og krav.

En kjapp eventyrfortelling

Macgpt

Om du trenger godnatta-eventyr med kjæledyrene dine i hovedrollen, kan du be ChatGPT lage en fortelling der det i dette tilfellet inngår en ond trollmann og som avsluttes med: «Og de levde lykkelig i harmoni med naturen, og historien om deres eventyr ble fortalt i generasjoner.» Neste gang forespørselen genereres, blir det et annet eventyr.

Hva står GPT for i ChatGPT?

GPT står for Generative Pre-trained Transformer. Det refererer til modellens generative evner, dens forhåndstrening på gigantiske mengder data og dens transformer-baserte arkitektur. Den egner seg spesielt godt for oppgaver som krever å forstå sammenhengen mellom ord i en setning. Sammen med forhåndstrening på store datasjøer, gjør dette det mulig for modellen å generere naturlig klingende og sammenhengende tekst.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (KI) refererer til et bredt forskningsfelt innen informatikk som fokuserer på å skape intelligente systemer og maskiner som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Målet er å utvikle datamaskiner og programvare som kan forstå, lære, planlegge, løse problemer, tolke språk og samhandle med mennesker og miljøet på en måte som viser intelligens. Det er flere grener av KI, inkludert:

 • Maskinlæring (ML): En undergren av KI som bruker statistiske metoder for å lære av data og forbedre ytelsen på bestemte oppgaver uten å bli eksplisitt programmert.
 • Dyplæring (DL): En undergren av maskinlæring som benytter seg av nevrale nettverk med mange lag for å lære og generalisere fra data.
 • Naturlig språkbehandling (NLP): Studiet av interaksjonen mellom datamaskiner og menneskelig språk, med fokus på hvordan man kan få datamaskiner til å forstå, tolke og generere tekst og tale.
 • Datavisjon: En gren av KI som fokuserer på å lære datamaskiner å forstå og tolke visuell informasjon fra omverdenen, som bilder og videoer.
 • Robotikk: Studiet av hvordan man kan designe, bygge og programmere roboter som kan samhandle med mennesker og miljøet.
 • Evolusjonær beregning: En familie av optimeringsalgoritmer som er inspirert av naturlig evolusjon og bruker prinsipper som mutasjon, seleksjon og reproduksjon for å finne løsninger på problemer.

Kunstig intelligens har mange praktiske anvendelser, som selvstyrte biler, personlige assistenter, helsetjenester, finanstjenester, markedsføring, spill og mye mer. KI gir også opphav til etiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til personvern, sikkerhet, arbeidskraft og ansvar for beslutninger tatt av KI-systemer.

Hva er OpenAI?

OpenAI er et forskningsselskap innen KI som ble grunnlagt i 2015 av en gruppe teknologiledere og forskere, blant dem Elon Musk (Tesla, SpaceX m.m.). OpenAI har som mål å fremme og utvikle vennlig KI til beste for menneskeheten som helhet. Organisasjonen arbeider med å utvikle kunstig generell intelligens (KGI), som er en form for KI som har evnen til å forstå og utføre oppgaver på samme nivå som et menneske, og muligens også overgå menneskelig intelligens på en rekke områder.

OpenAI er forpliktet til å forske på og utvikle KI-systemer på en sikker og ansvarlig måte. De fokuserer på åpenhet, samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og en filosofi om å dele offentlig kunnskap. Noe av deres arbeid kan være mindre åpent tilgjengelig på grunn av sikkerhetshensyn,

Er Microsoft involvert i OpenAI?

Microsoft er tungt inne i OpenAI. I 2019 inngikk Microsoft og OpenAI et strategisk samarbeid der Microsoft investerte USD 1 milliard i OpenAI for å støtte deres arbeid med å utvikle kunstig generell intelligens (KGI). Som del av partnerskapet ble Microsoft valgt som OpenAIs foretrukne partner for kommersialisering av KI-teknologier og skytjenester.

Samarbeidet har flere mål, inkludert å:

 1. Bistå OpenAI med å utvikle teknologi som er trygg og til nytte for menneskeheten.
 2. Arbeide sammen for å utvikle nye KI-teknologier og -tjenester som skal implementeres på Microsofts Azure-skyplattform.
 3. Samarbeide om forskning og utvikling for å forbedre AI-sikkerhet og drive frem etisk AI-utvikling.

OpenAI og Microsoft har også samarbeidet om utviklingen av GPT-3-modellen. Microsoft har fått en eksklusiv lisens til denne teknologien, noe som betyr at de har rettigheter til å bruke og bygge kommersielle tjenester og produkter basert på denne modellen. Dette samarbeidet har vært en viktig del av utviklingen og distribusjonen av KI-systemer som ChatGPT.

Avsluttende ord

Det er all grunn til å lytte til en mann som Bill Gates, som sammen med Paul Allen grunnla Microsoft i 1975 og var selskapets første sjef frem til 2000. GPT fra OpenAI er blant de mest revolusjonerende fremskritt innen IT-teknologi siden grafiske brukergrensesnitt. Og det hele har så vidt begynt. Ifølge nåværende CEO for Microsoft, Satya Nadella, vil KI føre til den fjerde industrielle revolusjon med en omfattende omstrukturering av samfunn og arbeidsliv.

Microsoft har sin egne språkmodeller. En av de mest kjente er Turing Natural Language Generation (T-NLG), som er designet for å forstå og generere menneskelig tekst. Den brukes i forskjellige Microsoft-apper, så som i Word og andre tjenester. Samtidig har selskapet lagt til KI i Bing-søkemotoren som er drevet av den samme avanserte teknologien som OpenAI brukte til å lage ChatGPT. Den benyttes også i Microsoft 365 Copilot.

For Microsoft 365 Copilot se: https://www.evelon.no/artikler/microsofts-365-copilot-din-annenpilot-pa-jobben

For en grundigere gjennomgang av KI og maskinlæring, se: https://www.evelon.no/artikler/kunstig-intelligens-og-maskinlæring

Skjermbildene er våre.

Publisert:

Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen for din bedrift

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!