Hopp til hovedinnhold

Tjenester, produkter og kompetanse

Brukerkurs

Brukerkurs på ulike nivåer for alle slags typer bedrifter ledet av dyktige, forståelsesfulle og inkluderende kursholdere.

Dette kjennetegner våre kurs

Uformelt

Med personlige og entusiastiske kursholdere ønsker vi å tilrettelegge for en god læringsarena hvor kursdeltakerne skal føle seg trygge og ha det gøy.

Interaktivt

For å oppnå best mulig resultat ønsker vi at kursdeltakerne stiller spørsmål underveis, og at kursinnholdet blir formet av kursdeltakernes behov.

Tilrettelegging

I tiden før kurset har vi samtaler med ledelsen eller andre ansvarlige for å skaffe oss god innsikt i hvordan de ansatte jobber i dag, hva ansatte og ledelse savner, samt hvilken type kursform som vil passe kunden best. Basert på dette setter vi opp et sett med punkter som vi skal gjennom i løpet av kurset, men kursdeltakerne bidrar til at ingen kurs er like.

Gevinstrealisering

Det aller viktigste for oss er at hver enkelt kursdeltaker lærer noe nytt. Kursene er praktisk orientert med oppgaver og eksempler som den enkelte deltaker kan relatere til sin arbeidshverdag.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Legg igjen din e-post, og så tar vi kontakt med deg!

Loading form...